VILLAÄGARE          FASTIGHETSÄGARE

Vem är Brainheart Energy?

BrainHeart Energy Sweden AB är moderbolag i en grupp helägda svenska dotterbolag vilka går under samlingsnamnet BrainHeart Energy. Hela gruppen är fokuserad på värme- och kyllösningar baserade på bergenergiteknik. Namnet BrainHeart kommer från övertygelsen om att all framgångsrik verksamhet bygger på det rätta teamet med både kunskap och kompetens – Brain – och engagemang och driv – Heart.

BrainHeart bolag bild

Bolagsgruppen BrainHeart Energy bildades 2013 genom att ett antal dotterbolag med upp till 25 års erfarenhet i branschen köptes upp av BrainHeart Energy. Våren 2017 inleddes ett samarbete med Vattenfall avseende värmepumpsinstallationer till privatkunder. Vattenfall klev även in som delägare (35 %) i bolagsgruppen.

Företagsgruppen arbetar som totalentreprenör för värme- och kyllösningar och besitter all den kompetens och alla de tjänster (design, dimensionering, projektering, borrning, installation, optimering, övervakning/mätning och service) som är nödvändiga för att kunna ta ett helhetsansvar för energilösningarna.

modell_garanti_x

Styrelse

Följande personer sitter i moderbolaget BrainHeart Energy Sweden ABs styrelse:

Christer Holmén, Styrelseordförande

 

Ulf Jonströmer


Bertil Carlsén, COO

Bertil Carlsén,  Förvärvsansvarig


personal190x136

Jonas Stenbeck


personal190x136

Mattias Tingvall


Johan_Odin

Johan Odin

Störst i Sverige på bergvärme