VILLAÄGARE          FASTIGHETSÄGARE

Affärsidé och övergripande mål

BrainHeart Energy är förvissad om att bergvärme/-kyla kommer att ta ökande marknadsandelar under de närmaste åren – både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Affärsidén bygger på att marknaden saknar en större aktör inom bergenergi med kompetens och resurser för att kunna ta på sig och garantera ett långsiktigt och landstäckande ansvar. BrainHeart Energys ansvar sträcker sig under anläggningens hela livstid och över hela kedjan från design och projektering till övervakning och service. Dessutom är affärsidén baserad på att villamarknaden för bergvärme successivt kommer att domineras av de företag som är serviceföretag och som i denna roll även tar hand om marknaden för utbyte/uppgradering av äldre installationer.

Övergripande mål

Ett mål är att vara och förbli den dominerande aktören och teknikledaren för miljövänliga helhetslösningar för bergvärme, bergkyla och energilagring i berg eller mark. Redan efter drygt tre år har BrainHeart Energy nått positionen som Sveriges största leverantör av bergenergilösningar med ca 900 installationer per år och en omsättning på drygt 200 Mkr.

Störst i Sverige på bergvärme