VILLAÄGARE          FASTIGHETSÄGARE

Pressmeddelanden

Pressmeddelande | 2017-04-20 | 06:03

BrainHeart Energy ingår partnerskap med Vattenfall

BrainHeart Energy Sweden AB, Sveriges största leverantör av bergenergilösningar, har ingått partnerskap med Vattenfall för att leverera och utveckla klimateffektiva energilösningar baserade på bergvärme och bergkyla för villamarknaden. Partnerskapet befästs genom att Vattenfall förvärvar 35% av aktierna i koncernen.

BrainHeart Energy Sweden arbetar med att konsolidera, effektivisera och industrialisera bergvärmebranschen. Företagsgruppen omformar de helägda dotterbolagen från hantverkare till professionell serviceindustri inom förnybara energilösningar. Inom fyra år skall bolagsgruppen vara landstäckande och omsätta minst en miljard. Under senaste året fördubblades omsättningen till 200 Mkr och man installerar numera närmare fyra bergvärmeanläggningar om dagen.

”Avtalet med Vattenfall stärker våra gemensamma erbjudanden till privatkunderna, speciellt i kombinationer av bergenergi och solenergi för CO2-fri och kostnadseffektiv värme och kyla”, säger grundaren och huvudägaren Ulf Jonströmer. ”Vi ser partnerskapet och delägandet som en bekräftelse på att Vattenfall tror på och stöder våra visioner och planer om att bygga en landstäckande professionell serviceindustri med miljövänlig bergvärme och bergkyla som bas”.

Det nära samarbetet med Vattenfall gör BrainHeart Energy-gruppen än mer attraktiv att vara del av – både som dotterbolag och som anställd. Grunden för koncernens namn och framgångsrecept är just att dra till sig, utveckla och behålla personal och management med hög kompetens och starkt engagemang – d.v.s. med Brain och Heart.

För ytterligare information kontakta:

BrainHeart Energy Sweden gruppen består av moderbolaget BrainHeart Energy Sweden AB och dotterbolagen BrainHeart Energy Services, BGE Energi-och Vattenborrning, BGE Värmepumpar, Mälardalens Värmepumpcenter, Morkarlby Elektromekaniska, Höjdens Energi, Höjdens Brunnsborrning samt Värmepumpcenter i Karlstad. Tillsammans är vi Sveriges största helhetsleverantör av bergvärme- och bergkylalösningar med över 900 installationer per år. Vi växer genom att göra det enkelt och kostnadseffektivt för våra kunder att ta vara på bergenergins fördelar och erbjuder helhetskoncept med installation, service, support och fjärrövervakning/styrning. www.brainheartenergy.se


Pressmeddelande | 2016-09-29 | 07:00

Gripsholmsskolan väljer hållbar energilösning från Vattenfall och BrainHeart Energy

https://corporate.vattenfall.se/press-och-media/pressmeddelanden/2016/gripsholmsskolan-valjer-hallbar-energilosning-fran-vattenfall-och-brainheart-energy/

Störst i Sverige på bergvärme