VILLAÄGARE          FASTIGHETSÄGARE

Pressmeddelanden

Pressmeddelande | 2018-12-10 | 12:30

Ny VD för BrainHeart Energy Sweden AB

BrainHeart Energy Sweden AB går nu in i nästa fas för att befästa positionen som Sveriges ledande bolag inom hållbar energiproduktion, Energy Tech, för konsumentmarknaden.

Som ett led däri välkomnar vi Tommy Jarnemark som Verkställande Direktör. Tommy med sin breda erfarenhet från ledande positioner och sin spetskompetens inom det digitala området, bedömer vi har alla förutsättningar att, tillsammans med befintliga medarbetare, fullfölja bolagets ambitioner att:

 • ytterligare öka tillväxten,
 • digitalisera våra processer för att kunna
 • skapa marknadens mest attraktiva erbjudanden inom hållbar energiproduktion.

Vi tackar nuvarande VD Ulf Jonströmer, tillika huvudägare och grundare, för att han tillsammans med medarbetare lagt grunden för bolaget. Ulf kommer nu att stötta bolaget via styrelsearbete och som den aktiva ägare han är.

Styrelsens ordförande
Christer Holmén

”Jag är mycket stolt över att styrelsen och ägarna till BrainHeart Energy Sweden givit mig förtroendet som VD för bolagets fortsatta tillväxt-resa. Den grund som styrelsen, nuvarande ledare och medarbetare skapat i BrainHeart Energy Sweden ger mig goda förutsättningar för att leda bolaget in i framtiden inom hållbar energi. Vi är idag den ledande aktören inom hållbar energiproduktion/Energy Tech, och den positionen ska vi befästa och stärka ytterligare med ökat kundfokus, digitalisering och kraftfull tillväxt”

Tommy Jarnemark

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Holmén, Styrelsens ordförande
Mail: christer.holmen@brainheart.com
Tel: +46-705 860596

  

BrainHeart Energy Sweden gruppen består av moderbolaget BrainHeart Energy Sweden och dotter­bolagen BrainHeart Energy Services, BGE Energi-och Vattenborrning, BGE Värmepumpar, Mälardalens Värme­pump­center, Morkarlby Elektromekaniska, Höjdens Energi, Höjdens Brunnsborrning, Värmepumpcenter i Karlstad, Energikontroll i Söderköping, Klimatteknik i Väst och Klimatteknik Borr i Väst. Tillsammans är vi Sveriges största helhetsleverantör av bergvärme- och bergkylalösningar med 5-6 installationer per dag och ledande på övriga värmepumpslösningar. Vi växer genom att göra det enkelt och kostnadseffektivt för våra kunder att ta vara på berg- och värmepumpsenergins fördelar och erbjuder helhetskoncept med installation, service och support. Vårt mål är att tillsammans med våra bolag och vår partner Vattenfall bygga ett lands­täckande professionellt och effektivt serviceföretag för nuvarande och framtida förnybara energi­lösningar för privatbostäder.


Pressmeddelande | 2018-08-15 | 09:04

BrainHeart Energy Sweden Gruppen växer inom förnyelsebara energilösningar i Göteborg, Söderköping, Norrköping, Linköping och Västervik

Klimatteknik i Väst AB, samt Klimatteknik i Väst Borr AB är från och med 15/8 en del av Brainheart Energy Sweden gruppen, och blir gruppens första enhet i Göteborgsområdet. Tidigare i år förvärvades även Energikontroll med verksamhet i Söderköping, Norrköping, Linköping och Västervik.

Brainheart Energy gruppen befäster därmed sin marknadsledande ställning inom installation, borrning och service av bergvärmelösningar samt övriga förnyelsebara energilösningar baserat på värmepumpar för privatfastigheter i Sverige.

”Vi är mycket glada att nu kunna erbjuda våra installationer med helhetsansvar och trygghetsgaranti till fler kunder och i nya geografiska områden med hjälp av Klimatteknik i Väst och Energikontroll i Söderköping, två bolag som definitivt delar den passion och professionalism som vi håller högt i byggandet av Brainheart Energy gruppen” säger Ulf Jonströmer VD för Brainheart Energy Sweden AB.

Bergvärme sänker med beprövad grön teknologi energiåtgången med upp till 70 % jämfört med direktverk¬ande el eller olja. Metoden är vår tids mest ekonomiska och miljövänliga sätt att värma upp våra boenden. Bergvärme är dessutom en i det närmaste oändlig resurs då vi idag enbart utnyttjar en bråkdel av den kapa¬citet som finns i Sverige. Som Sveriges största leverantör av bergvärme och med vårt partnerskap med Vattenfall, utvecklar vi nya former för att villaägare enkelt och tryggt kan ta del av bergvärmens fördelar.

För ytterligare information kontakta:

 • Ulf Jonströmer, VD och grundare Brainheart Energy,
  mobil 073 377 99 02
 • Bertil Carlsén, Förvärvsansvarig,
  mobil 073 021 10 92
 • Tobias Törnqvist, VD Klimatteknik i Väst AB,
  mobil 070 690 32 70, www.klimatteknik.se
 • Ola Ljung, VD Energikontroll i Söderköping AB,
  mobil 070 944 42 05, www.energikontroll.nu

BrainHeart Energy Sweden gruppen

består av moderbolaget BrainHeart Energy Sweden AB och dotterbolagen BrainHeart Energy Services, BGE Energi-och Vattenborrning, BGE Värmepumpar, Mälardalens Värmepumpcenter, Morkarlby Elektromekaniska, Höjdens Energi, Höjdens Brunnsborrning, Värmepumpcenter i Karlstad, Energikontroll i Söderköping och Klimatteknik i Väst. Tillsammans är vi Sveriges största helhetsleverantör av bergvärme- och bergkylalösningar med 5-6 installationer per dag och ledande på övriga värmepumpslösning. Vi växer genom att göra det enkelt och kostnadseffektivt för våra kunder att ta vara på berg och värmepumpsenergins fördelar och erbjuder helhetskoncept med installation, service, support och fjärrövervakning/styrning. Vårt mål är att tillsammans med våra bolag och vår partner Vattenfall bygga ett landstäckande professionellt och effektivt serviceföretag för nuvarande och framtida förnybara energilösningar för privatfastigheter. www.brainheartenergy.se


Pressmeddelande | 2017-04-20 | 06:03

BrainHeart Energy ingår partnerskap med Vattenfall

BrainHeart Energy Sweden AB, Sveriges största leverantör av bergenergilösningar, har ingått partnerskap med Vattenfall för att leverera och utveckla klimateffektiva energilösningar baserade på bergvärme och bergkyla för villamarknaden. Partnerskapet befästs genom att Vattenfall förvärvar 35% av aktierna i koncernen.

BrainHeart Energy Sweden arbetar med att konsolidera, effektivisera och industrialisera bergvärmebranschen. Företagsgruppen omformar de helägda dotterbolagen från hantverkare till professionell serviceindustri inom förnybara energilösningar. Inom fyra år skall bolagsgruppen vara landstäckande och omsätta minst en miljard. Under senaste året fördubblades omsättningen till 200 Mkr och man installerar numera närmare fyra bergvärmeanläggningar om dagen.

”Avtalet med Vattenfall stärker våra gemensamma erbjudanden till privatkunderna, speciellt i kombinationer av bergenergi och solenergi för CO2-fri och kostnadseffektiv värme och kyla”, säger grundaren och huvudägaren Ulf Jonströmer. ”Vi ser partnerskapet och delägandet som en bekräftelse på att Vattenfall tror på och stöder våra visioner och planer om att bygga en landstäckande professionell serviceindustri med miljövänlig bergvärme och bergkyla som bas”.

Det nära samarbetet med Vattenfall gör BrainHeart Energy-gruppen än mer attraktiv att vara del av – både som dotterbolag och som anställd. Grunden för koncernens namn och framgångsrecept är just att dra till sig, utveckla och behålla personal och management med hög kompetens och starkt engagemang – d.v.s. med Brain och Heart.

För ytterligare information kontakta:

BrainHeart Energy Sweden gruppen består av moderbolaget BrainHeart Energy Sweden AB och dotterbolagen BrainHeart Energy Services, BGE Energi-och Vattenborrning, BGE Värmepumpar, Mälardalens Värmepumpcenter, Morkarlby Elektromekaniska, Höjdens Energi, Höjdens Brunnsborrning samt Värmepumpcenter i Karlstad. Tillsammans är vi Sveriges största helhetsleverantör av bergvärme- och bergkylalösningar med över 900 installationer per år. Vi växer genom att göra det enkelt och kostnadseffektivt för våra kunder att ta vara på bergenergins fördelar och erbjuder helhetskoncept med installation, service, support och fjärrövervakning/styrning. www.brainheartenergy.se


Pressmeddelande | 2016-09-29 | 07:00

Gripsholmsskolan väljer hållbar energilösning från Vattenfall och BrainHeart Energy

https://corporate.vattenfall.se/press-och-media/pressmeddelanden/2016/gripsholmsskolan-valjer-hallbar-energilosning-fran-vattenfall-och-brainheart-energy/

Störst i Sverige på bergvärme