VILLAÄGARE          FASTIGHETSÄGARE

Vi ska bli störst inom bergvärme

BrainHeart Energy är förvissad om att bergvärme/-kyla kommer att ta stora marknadsandelar från fjärrvärme/-kyla under de närmaste åren – både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Affärsidén bygger på att marknaden för kommersiella fastigheter, bostadsrätter och industrifastigheter idag saknar en större aktör inom bergenergi med kompetens och resurser för att kunna ta på sig och garantera ett långsiktigt och landstäckande ansvar. BrainHeart Energys ansvar sträcker sig under anläggningens hela livstid och över hela kedjan från design och projektering till övervakning och service. Dessutom är affärsidén baserad på att villamarknaden för bergvärme succesivt kommer att domineras av de företag som är serviceföretag och som i denna roll även tar hand om marknaden för utbyte/uppgradering av äldre installationer.

Övergripande mål

Ett mål är att vara och förbli den dominerande aktören och teknikledaren för miljövänliga helhetslösningar för bergvärme, bergkyla och energilagring i berg eller mark. Målsättningen är att vara börsnoterad 2019 och att vara landstäckande vid samma tidpunkt.

Störst i Sverige på bergvärme